Kort om mig, Susanne.

 Udd. Terapeut og underviser:

Jeg er uddannet Zoneterapeut og Underviser indenfor bevægelse og afspænding m.m., og har som sådan arbejdet på forskellige områder under forskellige former, siden jeg var 18 år: Jeg har haft egen klinik, men har også arbejdet som sundhedsmedarbejder på en off. arbejdsplads, har undervist i eget regi, samt i foreninger og under aftenskolen, samt som vikar i flere folkeskoler. 

I 1999, oplevede jeg at være kørt fast som såkaldt alternativ behandler, coach og underviser, og bad mit inderste vise mig en ny vej i livet. 

Mine sange og mit forfatterskab/mine bogprojekter:

Den følgende morgen vågnede jeg til min store overraskelse op, med en nærmest færdig sangtekst og melodi i hovedet. De følgende 2-4 uger, skrev jeg den ene sang efter den anden - mindst 20-25 sange. Da blev jeg nødt til at sige stop, for mit hoved var så fyldt med ord og toner, at jeg nærmest ikke kunne tænke på andet. Det var ganske vildt og overvældende, men også en meget tilfredsstillende oplevelse.

Mit inderste havde i sandhed vist mig en ny vej, men selvom det var en fantastisk oplevelse, på den måde, pludselig fra den ene dag til den anden, at kunne samle mine livserfaringer i ord og toner, og skrive disse skønne sange, blev jeg også dybt usikker på min egen formåen. Mine evner på en guitar var på et absolut amatørplan, ja faktisk var min guitar en erhvervelse fra mine teenageår, og selvom jeg havde sunget og brugt min stemme kreativt i mange år, ja nærmest hele mit liv, så var denne form ny og anderledes, for en person som jeg, der i den grad ellers var slået ind på en følsom, intuitiv livsvej som underviser og  behandler. 

Efter et par koncerter i eget regi, trådte jeg på bremsen og aflyste en offentlig koncert, som jeg ellers selv havde taget intitiativ til at afholde.

I den efterfølgende tid, fortsatte jeg med at nyde mine nye talenter, sang og skrev og spillede mine sange, trænede min stemme, mens jeg fortsatte mit arbejde som coach m.v. 

Men på grund af flere begivenheder i mit liv, og i samfundet som sådan, ramlede min verden sammen omkring mig og min familie, blandt andet helt konkret under orkanen d. 3. december 1999, hvor efter vi mistede vores hjem - et nedlangt landbrug på Sydfyn - og parforholdet gennem 20 år gik i opløsning. 

Virkelig meget er siden hændt, men senest, og til min store tilfredshed, lykkedes det sommeren 2021, at være parat til at få trykt mit bogprojekt, `Ord - en digtsamling`, som blev til i ren overlevelse, under en fejlbehandling i det danske sundhedsvæsen, for 16-20 års siden, og først blev skrevet færdig sidste sommer.

Du kan læse mere om bogen, under `Ord - en digtsamling` som du finder i menuen. Her finder du også praktisk information om hvordan du kan erhverve dig et eksemplar af min bog :)

I menuen finder du også `Mine sange`, hvor jeg engang imellem lægger en sangvideo op, og i øvrigt fortæller lidt mere om mine tekster og min baggrund som sangskriver, men også om et projekt jeg går og rumler med, i håbet om, at vi til foråret er ovre de værste coronaforhindringer. 

Tanker og ideer - livserfaring

Kort fortalt har jeg lyst til at komme ud og synge og læse op fra min digtsamling, eller komme med et oplæg til dialog omkring eksistentielle, sundhedsmæssige og samfundsrelaterede emner, som jeg finder vigtige at flere bliver bevidste om.

Jeg er gået min egen individuelle vej i livet, på godt og ondt, og har ofte haft den oplevelse, at det samfund jeg er en del af, ikke er gearet til virkelige levende, følsomme mennesker. Fordi vi er mange som ikke trives med de meget faste systemer, fuldtidsarbejde, normer og værdier, som mange stædigt holder fast i, trods stigende problemer med fysisk og mental sundhed, ulighed og klimaproblemer/forurening m.v.

Jeg er af natur et eftertænksomt individ, meget sensitiv og følsom, og mener at det er vigtige menneskelige kvaliteter, som i visse dele af samfundet nærmest anses for værende sygelige eller i hvertfald uinteressante.

Men til dato har ingen endnu overbevist mig om, at de tilsyneladende veltilpassede, er mere intelligente, sundere eller mere velfungerende end jeg og andre, der ligesom jeg er stærkt sensitive, og ser en kvalitet i at være i kontakt med sin følsomhed og selvstændige tænkeevne.

Jeg mener at vi alle skal blive bedre til at kunne rumme, både os selv, og vores medindivider, både fysisk, psykisk og åndeligt - eksistentielt.

Og ikke mindst indenfor sundhedssystemtet er der et efterslæb hvad angår viden og erfaring med menneskers sande ægthed, og årsagerne til at så mange ender med en diagnose, hvad enten denne hører ind under fysisk eller psykisk. 

Jeg har helt klart nogle andre erfaringer, og en anden viden med mig, fra mange års arbejde som terapeut, underviser m.m. og som privatperson, som vil være til gavn for mange af de der søger det etablerede sundhedsvæsen. Her i landet hersker stadig en forældet destruktiv norm for hvordan mennesker opfattes som værende psykisk syge, alene fordi de ikke trives indenfor alt for smalle faglige termer om hvordanmenneskers fysiske, mentale og følelsesmæssige liv skal være , for at være rigtigt. Her er ganske enkelt ikke plads til individuel udvikling, dyb følsomhed og tænkning, som ligger ud over hvad dem med de "rigtige uddannelser" anser for værende sandheden.

Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, og det gør jeg blandt andet, med både mit personlige engagement og min faglige viden og erfaringer som baggrund. 

I kærlighed for det smukkeste i hver og en af os.

Jeg kan kontaktes for spørgmål, yderligere info, og hvis du har interesse i at købe min digtsamling, lave en aftale vedrørende mine tilbud. Jeg er åben for muligheder, men må også sige, at mit udgangspunkt er, at jeg kun deltager i fora, hvor der grundlæggende hersker en åben, gensidigt ligeværdig indstilling til det der skal foregå. 

På min blog: skriver jeg om emner jeg har beskæftiget mig med, livet igennem, mine erfaringer med personlig udvikling, overgreb i psykiatrien, om at bearbejde traumer, om sundhed, kost, økologi, bæredygtighed, min musik og mine øvrige skriverier - altså en "blandet landhandel"!!! :)

Du kan også finde mig på Instagram under mit fulde navn: @susanneholgaardsvendsen, hvor jeg lægger opslag op om natur og økologi, vegetar og plantemad, mine sange, min bog og andet jeg interesesserer mig for.

Jeg deltager på Instagram både for dialogen, at lære nye mennesker at kende, for det kollegiale fællesskab jeg har fundet, men selvfølgelig også i håbet om at udbrede kendskabet til min bog, og være med til med mine personlige erfaringer fra et efterhånden langt liv, måske at inspirere til sundere livsvalg, til gavn for os alle og den klode vi lever på.

Hjerteligst Susanne Holgaard Svendsen.

Tekst og billeder på mit website er underlagt ophavsret.

Her lidt om mig - i billeder.......