Krop - kost - psyke

Jeg vil aldrig komme til at kalde mig ekspert på noget område i livet, men med min baggrund som uddannet Zoneterapeut og underviser indenfor krop og sundhedsbehandling, bevægelse og afspænding, samt mit livslange engagement indenfor kostens betydning for fysisk og psykisk sundhed, tilbyder jeg gerne at dele mine personlige erfaringer. 

Det gør jeg på to måder.

Dels individuelt eller i mindre grupper. 

 

Jeg har selv erfaringer med at leve af en almindelig kost, med kødprodukter, i det jeg voksede op på den måde, i en helt almindelig ikke særligt rig familie, men med egen urtehave.

Da jeg var 20 år, vågnede en ny bevidsthed i mig, og jeg har siden beskæftiget mig med og interesseret mig for kostens betydning for helbreddet, energinineauet, fysisk, såvel som mentalt og følelsesmæssigt, men så sandelig også i forhold til hvad det betyder for vores klode, og alle og alles resourcer hvordan vil vælger at ernære os. 

For mig hænger disse tinge uløseligt sammen, og jeg har derfor valgt, på baggrund af egne erfaringer, at leve vegetarisk, med hovedvægten på plantemad. 

Det kan woman sagtens, skal jeg hilse og sige :) - og jeg tror også at man kan !

I en periode på omkring 6 år levede jeg vegansk, så jeg har også erfaring med ren planteføde. 

Personligt tror jeg på, fordi det er min egen erfaring, at den bedste måde at ernære sig på, er at lære selv at mærke ens behov, i et samspil med ens omgivelser og i de relationer vi hver især indgår i. 

Jeg lytter og læser med, når andre deler deres erfaringer og tager disse til overvejelse, men gør i videst muligt omfang det som opleves sundest og bedst for mig - i respekt for andre individers og naturens resurser. 

Ud over mere fysisk relaterede emner, tilbyder jeg ligeledes en snak om eksistentielle emner, personlig udvikling, samt undervisning i øvelser som kan være afbalancerende, truamefrigørende og føre til større bevidsthed og selvindsigt omkring personlige livsudfordringer.

Det at tale om de svære ting, det at dele individuelle oplevelser med et andet menneske, kan sammen med viljen til at udvikle større selvindsigt gennem reflektion, udvide vores bevidsthed om os selv og vores medindivider, samt samfundsforhold m.v., så vi får nemmere ved at finde vej i livet. Ikke at en samtale om svære livsvilkår i sig selv får problemer til at forsvinde, men alene det at sætte ord på, og udveksle livserfaringer med andre bevidst-arbejdende mennesker kan gøre det lidt nemmere at bære en måske ellers for tung bagage, og kan tilmed frigøre den nødvendige energi til at finde nye veje, og give slip på noget af det som tynger en, og forhindrer en.

 

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du ønsker at lave en aftale eller blot mere information om hvad jeg kan tilbyde at dele med dig. 

 

Hjerteligst Susanne Holgaard Svendsen.

På min Instagramkonto, kan du desuden læse lidt mere om mig og hvad jeg interesserer mig for.

Ovenstående er blot eksempler på vegetarisk pålæg på hjemmebagt økologisk surdejlsrugbrød. Det er nemlig min erfaring, at mange har rimeligt nemt ved at ændre aftensmaden fra kødmad til vegetarisk, men føler sig mere låst i konventionel pålægsmad. Vigtigt er det under alle omstændigheder at sørge for at få protein nok, og det kræver mere end et stykke rugbrød med grøntsager på.